Zobacz listę naszych zbiórek

Andrzej Czarnojan

Podaruj leki i tlen

Cel zbiórki: Leczenie, zakup leków Symkevi + Kalydeco oraz zakup koncentratorów tlenu!
Donate medicine and oxygen to help me fight CF. Andrzej jest jedną z najstarszych osób w Polsce, która choruje na mukowiscydozę (cystic fibrosis). Andrzej o swojej chorobie dowiedział się 11 lat temu. Jego droga do diagnozy była bardzo długa. Dziś walczy o życie. Mukowiscydoza każdego dnia zabiera mu siłę i oddech!

Zebrano: 5860 zł / 1000000.00 zł

2021-09-30

Pozostało 5 dni, a brakuje jeszcze 994140 zł

Wesprzyj teraz

Historia

Andrzej jest jedną z najstarszych osób w Polsce, która choruje na mukowiscydozę. Andrzej o swojej chorobie dowiedział się 11 lat temu. Jego droga do diagnozy była bardzo długa. Dziś walczy o życie. Mukowiscydoza każdego dnia zabiera mu siłę i oddech!

Od początku

Andrzej walczy z chorobą, a właściwie z chorobami całe życie. Jest to cud, że żyje. Przez dłuższy okres Jego życia rodzice, a później On sam, dochodzili, na jaką chorobę jest chory. Kiedy był małym dzieckiem, był bardzo słaby i mama musiała często nosić go na rękach. Jego nóżki był jak z waty. Wówczas lekarze zdiagnozowali u Andrzeja zapalenie opon mózgowych. Ci sami lekarze wkrótce  zorientowali się, że to nie było zapalenie opon mózgowych, ale nie byli też w stanie postawić prawidłowej diagnozy. Jako nastolatek często bywał w szpitalach i w sanatoriach, gdzie lekarze podejrzewali  gruźlicę. 

Podczas Wojskowej Komisji Lekarskiej, lekarze powiedzieli, że Andrzej ma przed sobą rok życia, jego wyniki płuc były tak słabe. Dopiero po narodzinach siostrzeńca okazało się, że mukowiscydoza jest w Andrzeja rodzinie. Późniejsze wiadomości zebrane o chorobie w jednym ze szpitali uświadomiły, że chorzy mieli dokładnie takie same objawy, z jakimi borykał się Andrzej. Mimo tak oczywistych objawów, Andrzej nie był prawidłowo leczony.

Dokładnie 11 lat temu Andrzej skierował swoje pierwsze kroki do Poradni Leczenie Mukowiscydozy w Gdańsku i tak potwierdziła się diagnoza. Teraz już wie, że to właśnie mukowiscydoza(cystic fibrosis) każdego dnia zabiera mu oddech. Andrzej stał się tlenozależny. Wie, że choroba jest nieuleczalna, ale dzięki lekom może stać się przewleką. 

O Andrzeju…

Z wykształcenia Andrzej jest magistrem - inżynierem budownictwa w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Andrzej liczy na wsparcie budowlańców! Kierunek ten studiował na Politechnice Gdańskiej od października 1986 do października 1993 roku biorąc niestety dwa urlopy zdrowotne. Ze względu na postępującą chorobę nie był w stanie pracować w swoim wymarzonym zawodzie. Andrzeja pasją jest fotografia i obserwacje ptaków.  Niestety ze względu na pandemię i strach przed zakażeniem Andrzej pozostaje w domu.  Dom opuszcza tylko w przypadku wizyty w szpitalu. W czasie ostatniego roku Andrzej zmaga się z izolacja i samotnością, dlatego wparcie jego zbiórki doda mu otuchy i da nadzieję, że są ludzie, którzy o nim myślą.

Aktualnie

Od października 2020, Andrzeja stan zdrowia znacznie się pogarsza. Czynności dnia codziennego są trudne do wykonania i musi pobierać tlen. Z każdym dniem traci siły.  Andrzeja marzeniem jest leczenie przyczynowe. Na szczęście nowe leki obecnie są już osiągalne w Polsce i dają szanse na poprawę zdrowia. Niestety nie są one refundowane, a roczna kuracja lekiem Symkevi + Kalydeco to koszt ok 875 000 zł. Andrzej oprócz leków przyczynowych, potrzebuję również koncentratora tlenu zarówno stacjonarnego, jak i przenośnego oraz pieniędzy na podstawowe leczenie i rehabilitację. Jednak on sam z malutkiej renty nie jest w stanie pokryć kosztów swojego leczenia. Tylko z Waszą pomocą ma szanse na dalsze życie. Proszę, Pomóżcie Andrzejowi. 

Rodzina Andrzeja

 

Darowizny na konto:

Tytuł przelewu: dla Andrzeja Czarnojana

Numer konta PLN: 26 1160 2202 0000 0000 5464 4607 Bank Millennium S.A.

Konta walutowe:

Kod SWIFT banku   BIGBPLPW

IBAN  PL

Numer konta USD: 18 1160 2202 0000 0001 3049 4871 Bank Millennium S.A.

Numer konta EUR: 38 1160 2202 0000 0001 3049 4996 Bank Millennium S.A.

Numer konta GBP: 45 1160 2202 0000 0002 3256 2926 Bank Millennium S.A.

Tytuł przelewu: dla Andrzeja Czarnojana

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku

Adres: ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk

 

Donate medicine and oxygen to help me fight CF. 

Andrzej is one of the oldest people in Poland with cystic fibrosis (CF). He learned about his illness just eleven years ago, and his route to diagnosis was long and rocky. Today, Andrzej is fighting for his life. Every day, cystic fibrosis takes away more of his life and breath.

From the beginning.

Andrzej has fought illness – or rather illnesses – all his life. It’s a miracle that he’s alive. Most of his life, his parents and later he himself tried to figure out what his sickness could be. As a small child, his mother would have to carry him often, when his legs gave out and became jelly-like. At that time, doctors diagnosed Andrzej with meningitis. Soon after, they realized that it couldn’t be meningitis, but they had no idea what he was suffering from. As a teenager he often was hospitalized and spent time in sanatoriums, where the doctors suspected tuberculosis.

During Military Medical Commission Health Tests, Andrzej’s lungs were so weak that the Military Medical Doctors stated that he only had one year left to live. It wasn’t until after his nephew was born that it became apparent that cystic fibrosis runs in his family. Later hospital studies of the illness revealed that those with CF had the same symptoms that had troubled Andrzej for years. Despite so obviously demonstrating all these symptoms, he had never been properly treated for the illness.

Eleven years ago, Andrzej went to the Cystic Fibrosis clinic in Gdansk for the first time and had his diagnosis confirmed. Now he knows that CF is what slowly saps his ability to breathe, as he has become dependent on oxygen. He knows that the illness is untreatable, but thanks to the medicine it can be made more manageable. 

More about Andrzej:

He holds a master’s in civil engineering with a concentration in building and engineering constructions. Andrzej counts on the support of construction and civil engineers. He studied at the Polytechnic University of Gdansk from Oct. 1986 to Oct. 1993, despite needing to take two health sabbaticals. Because of his debilitating illness, he was never able to work in his dream profession.

Outside of academics, his dual passions are photography and bird watching.  Unfortunately, because of the pandemic and fear of infection, Andrzej stays home. These days, he leaves the house only for hospital visits. During the last year, Andrzej has been struck with isolation and loneliness. Your support will raise his spirit and give him hope that there are people still thinking of him.

Currently.

Since October 2020, Andrzej’s health has significantly worsened. Daily activities are difficult, and he is reliant on oxygen therapy. Every day he loses more of his strength. Andrzej’s dream is to treat not just the symptoms but the illness overall. Fortunately, now there is new medicine available in Poland which can give him the chance for a return to health. Unfortunately, the medicine is not refundable, and an annual treatment with Symkevi and Kalydeco amounts to about 875 000 zł Polish zloty (about 240 000 USD). Besides this medicine, Andrzej needs stationary and portable oxygen concentrators, as well as financing for other medicines and physiotherapy. He alone is not able to cover the cost of his treatment from his small disability pension. Only with your assistance does he have a chance at a longer life. Please help us help him.

Andrzej’s Family

Foreign currency account

SWIFT bank code   BIGBPLPW

IBAN  PL

USD account number: 18 1160 2202 0000 0001 3049 4871 Bank Millennium S.A.

EUR account number : 38 1160 2202 0000 0001 3049 4996 Bank Millennium S.A.

GBP account number: 45 1160 2202 0000 0002 3256 2926 Bank Millennium S.A.

Transfer title: dla Andrzej Czarnojan